ШАЦЬКА РАЙОННА РАДА
 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
44000 Волинська обл., смт Шацьк, вул.50 років Перемоги, 1б
   
   
тел/факс: (03355) 2-07-50, e-mail: sh_rada@ukr.net
 
 
Очищення влади  
 
 
 
 

 
       
     
 

Матеріальна відповідальність працівника: роботодавцю на замітку

       Коли роботодавець приймає на роботу працівника, то, звичайно, він сподівається, що працівник буде сумлінно працювати, ніколи не хворіти та не брати відпустку. Звичайно, такі працівники існують лише у казках. А в реальному житті неякісна робота – це не найгірше, цим може нашкодити працівник. Може статися й так, що працівник завдає немалої матеріальної шкоди своєму роботодавцю.
       Що може зробити при цьому роботодавець та яким чином компенсувати завдану йому шкоду визначає трудове законодавство. Але треба це правильно зробити.
       Які умови матеріальної відповідальності працівника за завдану ним шкоду?
       1. Працівник, який завдав шкоду, має бути офіційно працевлаштований. Тобто, він має бути прийнятий на роботу із записом у трудовій книжці, зі сплатою офіційних податків та зборів. При цьому, взяття особи на роботу на «випробувальний строк» також має бути оформлений належним чином, а не лише «на словах». У разі, якщо такі умови не будуть виконані, то стягнути кошти із такого «працівника» можливо лише через суд та із доведенням підстав для цього.
       2. На працівника може бути покладена відповідальність лише за пряму дійсну шкоду. Це означає, що із працівника можна стягнути витрати, які мають бути понесені роботодавцем, наприклад, на відновлення або повну заміну пошкодженого майна, вартість втраченого або знищеного працівником майна.
Конкретний розмір відшкодування визначається на підставі балансової вартості зіпсованого або знищеного майна або ж за середніми цінами у регіоні.
При цьому, на працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої необхідності.
       3. Шкода має бути спричинена працівником при виконанні ним своїх трудових обов’язків.
       4. Шкода роботодавцю має бути завдана внаслідок порушення працівником покладених на нього трудових обов'язків. У працівника має бути певне коло трудових обов’язків, які можуть бути окреслені, наприклад, у посадовій інструкції або у трудовому контракті. Порушення цих обов’язків тягне за собою відповідальність працівника. Якщо з боку працівника не було допущено порушень, то в такому випадку можна говорити про збіг обставин або випадковість.
       5. Роботодавець має гарантувати працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна. Тобто, якщо сам же роботодавець не виконав свої обов’язки перед працівником та своїми діями сприяв тому, щоб працівник завдав шкоди підприємству, то він не зможе вимагати від працівника відшкодувати таку шкоду.
       6. Стягнення шкоди проводиться за розпорядження роботодавця із заробітної плати працівника (у випадку покриття шкоди в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку) або за рішенням суду (у разі, якщо розмір шкоди є більшим за середній місячний заробіток).
       Яка сума може бути стягнута із співробітника за спричинену ним шкоду? Працівник може нести обмежену і повну матеріальну відповідальність.
       Обмежену матеріальна відповідальність – це відповідальність працівника в межах середнього заробітку. Обмежену матеріальну відповідальність несуть усі працівники, в тому числі й неповнолітні, за завдану ними шкоду.
       Крім того, обмежену матеріальну відповідальність несуть:
       1) працівники - за псування або знищення через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні. В такому ж розмірі працівники несуть матеріальну відповідальність за псування або знищення через недбалість інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування;
       2) керівники підприємств, установ, організацій та їх заступники, а також керівники структурних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях та їх заступники, якщо шкоду підприємству, установі, організації заподіяно зайвими грошовими виплатами працівникам, неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання простоям.
       Повна матеріальна відповідальність – це відповідальність, розмір якої не обмежується середнім заробітком працівника, а визначається лише сумою завданої працівником дійсної шкоди.
       Але повна матеріальна відповідальність може бути покладена не на всіх працівників, а лише у таких випадках:
       1) між працівником і роботодавцем укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності. Слід знати, що такий договір може бути укладений не з усіма співробітниками, а лише з певним колом працівників. Зокрема, із касирами, завідувачами магазинів та складів, експедиторами тощо.
       2) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами;
       3) шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку;
       4) шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані;
       5) шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування;
       6) відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків;
       7) шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків;
       8) службова особа, винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу;
       9) керівник підприємства, установи, організації всіх форм власності, винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати, і за умови, що Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством.
       Слід пам’ятати, що кожен випадок завдання працівником шкоди має бути ретельно та правильно задокументований для забезпечення стягнення такої шкоди із працівника та унеможливлення скасування в подальшому такого рішення.

       За консультацією, роз’ясненням  звертайтесь до Бюро правової допомоги за адресою: смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 1б, тел. (3355) 2-08-47

 
 
 
Фотогалерея