ШАЦЬКА РАЙОННА РАДА
 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
44000 Волинська обл., смт Шацьк, вул.50 років Перемоги, 1б
   
   
тел/факс: (03355) 2-07-50, e-mail: sh_rada@ukr.net
 
 
 
 
 
 
 

 
         
       
 

Захист та реалізація прав людини

       Права і свободи людини і громадянина є найвищою соціальною цінністю, найважливішим об'єктом конституційно-правового регулювання. Указом Президента України № 1149/2008 від 08.12.2008 року започатковано  проведення  Всеукраїнського   тижня   права щороку  в тиждень,  що включає 10 грудня - День прав людини,  який відзначається в пам'ять проголошення Генеральною Асамблеєю  ООН  у 1948 році Загальної декларації прав людини. Цього року Всеукраїнський тиждень права припадає на період з 5 по 9 грудня 2016 року.
       У Шацькому районі будуть проведені тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру, семінари, зустрічі за круглим столом, книжкові виставки, презентації видань про права людини та іншої літератури правового змісту.
       Сьогодні захист прав громадян розуміється як одна з неодмінних ознак сучасної держави, забезпечення реальності прав і свобод людини та громадянина виступає своєрідним індикатором сталості й зрілості держави.Права і свободи людини мають бути не тільки обумовлені соціальними потребами і юридично закріплені, визнаватися і охоронятися державою в особі її органів та посадових осіб, а головне – відповідати можливостям їх реалізації.
       Сучасне українське суспільство переживає етап глибокого усвідомлення прав і свобод людини. Сама ідеологія прав стає більш загальновизнаною та затребуваною у державному і суспільному житті. Відбувається переоцінка поглядів на минуле та формуються нові погляди на майбутнє України. Разом з тим, реалізація прав особистості – складне і багатогранне явище. Необхідно, щоб кожен високо усвідомлював важливість дотримання прав і свобод людини.
       В Україні немає практично жодного права, яке б не порушувалося. З року в рік зростає кількість порушень прав людини та вчинених злочинів. На жаль, громадяни України не звикли до можливості судового захисту своїх прав і свобод та не використовують цей засіб в повній мірі. Це обумовлено тим, що: по-перше, більшість громадян неспроможні сплатити державне мито; по-друге, неспроможність великої кількості громадян скористатися послугами адвоката; по-третє, існує велика кількість колізій в українському законодавстві, часто змінюване законодавство.
       Також існують проблеми щодо реалізації прав людини і громадянина такі як: низький рівень правової культури і правової свідомості переважної більшості членів суспільства; низький рівень дотримання правопорядку (законності).
       Для допомоги у вирішенні певної частини питань правового характеру, захисту прав людини, задля поширення правової інформації та доступу до правових консультацій на рівні територіальних громад та соціально вразливих суспільних груп створені бюро правової допомоги.
       Працівники бюро займаються наданням безоплатної первинної правової допомоги (надання правової інформації,  надання консультацій і роз’яснень з правових питань, тощо), забезпеченням доступу до безоплатної вторинної правової допомоги (прийом звернень від громадян), та в подальшому здійсненням представництва інтересів клієнтів у суді, складанням процесуальних документів, консультуванням громадян та допомогою в отриманні електронних сервісів Міністерства юстиції.
       Відповідно до ст.8 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» на безоплатну первинну правову допомогу мають право усі особи, які перебувають під юрисдикцією України, тобто тут не мають значення статки та соціальний статус особи, яка звернулась по допомогу.
       Безоплатну вторинну правову допомогу можуть отримати:
       •        малозабезпечені особи, тобто особи, середньомісячний сукупний дохід сім'ї якої нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум»;
       •        діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї (через опікунів/піклувальників, батьків);
       •        особи, які претендують на статус біженця (до моменту прийняття рішення про надання такого статусу);
       •        ветерани війни (учасники бойових дій, у тому числі учасники АТО, інваліди та учасники війни), члени сімей загиблих у воєнних діях, конфліктах та антитерористичних операціях (у разі порушення їхнього права на пільги та гарантії соціального захисту, передбачені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та за наявності у них посвідчення ветерана війни або члена сім`ї загиблого);
       •        особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань (стосовно питань, пов'язаних з їх соціальним захистом);
       •        особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (протягом розгляду справи в суді);
       •        особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку (протягом розгляду справи в суді);
        особи, реабілітовані відповідно до законодавства України (стосовно питань, пов'язаних з реабілітацією).


Довідково:
Шацьке бюро правової допомоги працює з понеділка по п’ятницю з 09.00-18.00 год.
Адреса: смт Шацьк, вул.50-років Перемоги, 1б, тел. (03355) 2-08-47
Володимир-Волинський МЦ з надання БВПД - м. Володимир-Волинський, вул.Устилузька, 19 тел. (03342) 3-80-11, 3-80-16

 

 

 
05.12.2016 року
 
 
Фотогалерея