ШАЦЬКА РАЙОННА РАДА
 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
44000 Волинська обл., смт Шацьк, вул.50 років Перемоги, 1б
   
   
тел/факс: (03355) 2-07-50, e-mail: sh_rada@ukr.net
 
 
 
 
 
 
 
Новини

      Порядок  перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень
      До Шацької районної ради звернулися жителі прикордонних сіл з проханням роз’яснити порядок  перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень.
Перебування на цій території регулюється Законом України «Про державний кордон», Постановою Кабінету Міністрів «Про прикордонний режим», Наказом міністерства внутрішніх справ «Про затвердження Порядку в'їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень, громадян України та інших осіб». До речі, останній документ набрав чинності лише 29 вересня 2017 року.
      Отож, згідно Порядку Міністерства внутрішніх справ України пропуск осіб за лінію прикордонних інженерних споруджень здійснюється за спеціальною перепусткою, з формою якої можна ознайомитися тут: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1082-17#n91

       Як одержати перепустку за лінію прикордонних інженерних споруджень?
       Прийняття рішення щодо пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень здійснюється на підставі поданих особами звернень або списків осіб, поданих місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, військово-цивільними адміністраціями, суб’єктами господарювання до органу охорони державного кордону.
      Списки осіб із зазначенням (у разі потреби) транспортних засобів, що використовуватимуться за лінією прикордонних інженерних споруджень, і надсилати до органу охорони державного кордону на початку поточного року, але не пізніше ніж за 30 днів до запланованої дати пропуску. (З формою подання списків можна ознайомитися тут http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1082-17#n91 )
      В особистих зверненнях і супровідних листах до списків осіб обов’язково зазначаються строк, протягом якого пропонується пропуск, і підстави для такого пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень. Такий строк не може перевищувати одного календарного року.
      За результатами розгляду начальник органу охорони державного кордону приймає рішення щодо пропуску осіб за лінію прикордонних інженерних споруджень.
      Оформлення перепусток здійснюється підрозділом охорони державного кордону, на ділянці відповідальності якого планується пропуск, на підставі письмового розпорядження органу охорони державного кордону, у якому зазначаються відомості про осіб, які звернулися з особистим зверненням, а в разі подання списків осіб додається один примірник затвердженого списку.

       Що потрібно знати для того, аби потрапити за лінію прикордонних інженерних споруджень?
       Для здійснення аматорського або спортивного рибальства, колективного або індивідуального випасання худоби в місцях, визначених і обладнаних відповідно до законодавства, користування самохідними і несамохідними суднами, іншими плавзасобами (крім суден флоту рибної промисловості) на прикордонних водних об’єктах, якщо це передбачено міжнародними договорами та законодавством України, за лінію прикордонних інженерних споруджень пропускаються громадяни України за пред’явлення перепустки і документа, що посвідчує особу.
      Інформування щодо необхідності пропуску з метою здійснення діяльності здійснюється письмово за 24 години, але не пізніше ніж за 3 години до початку провадження такої діяльності, зокрема за допомогою факсимільного зв’язку або електронної пошти, або засобами електрозв’язку на службовий телефон чергового підрозділу охорони державного кордону.
      При здійсненні господарської діяльності, промислового рибальства або здійснення туристичних подорожей, якщо це передбачено міжнародними договорами та законодавством України, пропуск за лінію прикордонних інженерних споруджень здійснюється за пред’явленням перепустки та документів, що підтверджують право на здійснення такої діяльності, а також:
для громадян України - документа, що посвідчує особу;
для іноземців та осіб без громадянства - документа, що посвідчує особу та документа, що підтверджує законність їх перебування на території України.
      Інформування щодо необхідності пропуску з метою провадження вищезазначеної діяльності здійснюється письмово не пізніше ніж за 24 години до початку провадження такої діяльності, зокрема за допомогою факсимільного зв’язку або електронної пошти.

      Які правила перебування дітей за лінією прикордонних інженерних споруджен?
       Варто зазначити, що особам, які не досягли 16-річного віку, окрім перепустки і свідоцтва про народження чи паспортного документа обов’язковим є супровід одного із батьків (опікуна, піклувальника) або особи, уповноваженої одним із батьків (опікуном, піклувальником). Якщо це група дітей, що відпочивають чи навчаються, то потрібен супровід відповідного представника установи чи організації, де навчаються або відпочивають ці особи. Звичайно, повинні бути відповідні підтверджуючі документи.

      Як відбувається перепуск за лінію прикордонних інженерних споруджень?
      Пропуск осіб і транспортних засобів за лінію прикордонних інженерних споруджень здійснюється лише в місцях пропуску на ділянці відповідальності підрозділу охорони державного кордону, що видав перепустку.
      Під час пропуску прикордонним нарядом оглядається сільськогосподарська техніка, інші транспортні засоби та механізми тощо, у тому числі гужовий транспорт, на предмет виявлення осіб, які намагаються незаконно потрапити за лінію прикордонних інженерних споруджень, а також з метою недопущення випадків здійснення незаконного переміщення товарів поза встановленими пунктами пропуску через державний кордон.

      За яких умов можуть не пропустити за лінію прикордонних інженерних споруджень?
      Згідно законодавства, обмежити пропуск за лінію прикордонних інженерних сполучень можуть якщо:

  1. є підстави вважати, що особа перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння згідно з ознаками такого стану, передбаченими законодавством;
  2. під час проведення розвідувальних, контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів згідно із законами України;
  3. у разі проведення антитерористичної операції, заходів територіальної оборони, введення воєнного або надзвичайного стану;
  4. у разі збройної агресії, виникнення прикордонних інцидентів або конфліктів;
  5. під час виявлення порушень вимог законодавства щодо збереження природних ресурсів, додержання правил промислової та іншої діяльності, охорони довкілля;
  6. у разі надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру, проведення карантинних або профілактичних заходів.

      Якщо особі відмовлено в пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень, тоді вона отримує один примірник прийнятого щодо неї рішення безпосередньо в підрозділі охорони державного кордону з підтвердженням факту його отримання шляхом підписання цією особою обох примірників рішення.

      Після усунення обставин, які стали підставою для відмови особі в пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень, такій особі за наявності усіх необхідних документів і відсутності інших підстав для заборони або тимчасового обмеження такого пропуску, надають дозвіл на пропуск за лінію прикордонних інженерних споруджень

 

 

29.01.2018 рік
 
Фотогалерея