ШАЦЬКА РАЙОННА РАДА
 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
44000 Волинська обл., смт Шацьк, вул.50 років Перемоги, 1б
   
   
тел/факс: (03355) 2-07-50, e-mail: sh_rada@ukr.net
 
 
 
 
 
 
 
 
Оголошення

     
   

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на посаду директора
загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Пульмо


       
Відповідно до рішення Шацької районної ради від 25.10.2019 року №40/18, керуючись Положенням про конкурс на посаду керівників закладів  загальної середньої освіти Шацького району, затвердженого рішенням Шацької районної ради від 21.02.2018 року №22/28.  оголошується конкурс на посаду директора загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Пульмо.
       Місце знаходження закладу: вул. Незалежності, 167 с. Пульмо, Шацький  район, Волинська область
       Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів.
       Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсупосаду керівника закладу може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра(спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
       Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають з 11.11.2019 року по 09.12.2019 р. з 08.00 до 17.00 включно до конкурсної комісії за адресою:   смт. Шацьк, вулиця 50 років Перемоги, 1 б, перший поверх, приміщення районної ради такі документи:
       -заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних  даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
       -автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
       -заповнений особовий листок з обліку кадрів;
       - дві фотокартки розміром 4х6 см.;
       -копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
       -копію документа про освіту, , підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
       -копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
       –копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
       –мотиваційний лист довільної форми;
        –перспективний план розвитку навчального закладу(на 2 роки-якщо учасник вперше претендує на посаду керівника ЗЗСО  та на 6 років-якщо учасник займав відповідну посаду ), розроблений за такими критеріями: новації щодо управлінської діяльності  з вирішенням ключових проблем закладу, шляхів покращення матеріально-технічної бази, раціонального використання ресурсів закладу, створення сучасних умов організації освітнього процесу тощо.
       -Інформацію про особисту адресу електронної пошти та номер контактного телефону для зворотного зв’язку.
       За бажанням претенденти можуть подавати  інші документи, які підтверджуватимуть  їх  професійні та/або моральні якості.
       Особа пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії.
       Переможець конкурсу визначається конкурсною комісією за результатами:
       -перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування;
       -перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
       -публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії
       Довідки за телефоном: 2-08-88

 

 
 
Фотогалерея